สร้อยคอ (Necklace) ข้อมือและกำไล (Wrist and Bangle)
กรอบพระ (Frame) ต่างหู (Earring)
แหวน (Ring) สร้อยจิ๋ว (Necklace tiny)
สร้อยพระ กระเป๋าเงิน (silver bags) + เข็มขัด
จี้ (silver Firing) งานชุดใหญ่


      หมวดสินค้าทั้งหมด หมวสินค้า : งานชุดใหญ่
   งานชุดใหญ่
  ..........................................................................................................................................
 

งานชุดใหญ่
รหัส C047
สร้อยคอประคำลูกเล็กห้อยตุ้งติ็ง หนัก 97 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 048
งานชุดดอกไม้ น้ำหนัก สร้อย 96 กรัม,มือ 30 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C001
สร้อยคอห้อยอุบะ ฉลุลายลงยา หนัก 150-170 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C002
คอแต่งดอกไม้ห้อยตุ๊งติ่ง ลงยาน้ำเงิน ยาว 25 นิ้ว หนัก 150-170 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C003
สร้อยคอดอกไม้ลงยาด้านข้างเป็นรูปใบไม้ หนัก 95-120 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C004
สร้อยคอลายเครือวัลย์ลงยา หนัก 80-90 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C005
สร้อยคอลายเครือวัลย์ หนัก 140-160 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C006
สร้อยคอจี้ห่วงห้อยภู่ หนัก 60-65 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C007
สร้อยคอดอกไม้ห่วงซ้อน 2 ชั้น หนัก 32-36 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C008
สร้อยคอห่วงซ้อนห้อยภู่ลงยา หนัก 50-60 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C009
สร้อยคอลายดอกไม้ลงยาห้อยภู่ 2 ชั้นและข้อมือเข้าชุด น้ำหนัก ข้อมือ 22-28 กรัม,สร้อยคอ 35-40 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C010
สร้อยคอแต่งดอกไม้ไขว้ลงยา น้ำหนัก ข้อมือ 30 กรัม ,สร้อยคอ 70 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C011
สร้อยประคำแต่งดอกไม้ห้อยหยดน้ำลงยา น้ำหนัก ข้อมือ 28-32 กรัม, สร้อยคอ 90-110 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C012
สร้อยคอห้อยจี้พิกุลแบนลงยา น้ำหนัก ข้อมือ 30 กรัม, สร้อยคอ 95-100 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C013
สร้อยคอผีเสื้อลงยา หนัก 65-70 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C014
สร้อยคอทรงโค้งลายดอกไม้ลงยา หนัก 80-90 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C015
สร้อยคอดอกไม้ห้อยประคำลงยา หนัก 60- 70 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C016
สร้อยคอดอกไม้ลงยาสีแดงห้อยประคำ หนัก 50-60 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C017
สร้อยคอถัก หนัก 60-65 กรัม ยาว 14 นิ้ว


งานชุดใหญ่
รหัส C018
คอแต่งดอกไม้ลงยา หนัก 50-60 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C019
สร้อยคอพวงมาลัยแต่งประคำมัดหมี่ หนัก 150-160 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C020
สร้อยคอจี้ห่วงลายเครือวัลย์ห้อยภู่ หนัก 75-90 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C021
สร้อยคอประคำสามเส้นแต่งดอกไม้ลงยา หนัก 75-85 กรัม ยาว 18 นิ้ว


งานชุดใหญ่
รหัส C022
สร้อยคอลายหงษ์ ลงยา หนัก 120-135 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C30
งานชุดสายน้ำ สร้อยคอ 98 กรัม ,ข้อมือ 46 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C31
งานชุด ผังพลอยสีเหลือง


งานชุดใหญ่
รหัส C32
งานชุด ดอกบัว


งานชุดใหญ่
รหัส C33
งานชุด ประคำลงยา


งานชุดใหญ่
รหัส C34
งานชุด


งานชุดใหญ่
รหัส C35
งานชุด พลอย


งานชุดใหญ่
รหัส C36
งานชุด พลอย


งานชุดใหญ่
รหัส C37
งานชุด พลอย


งานชุดใหญ่
รหัส C023
สร้อยคอลายผีเสื้อเกาะดอกไม้ลงยา หนัก 90-110 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C024
คอแผ่นขึ้นลาย ลงยา ห้อยประคำตุ๊งติ่ง หนัก 140-150 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C025
สร้อยคอแผ่น ขึ้นลายไม้เลื่อย จุดเด่นที่ลูกประคำฉลุและห้อยประคำตุ๊งติ้ง ให้ดูอ่อนหวาน หนัก 90-110 กร


งานชุดใหญ่
รหัส C026
สร้อยคอประคำมัดหมี่ ลายไทยลงยาน้ำเงิน ห้อยจี้ฉลุลงยา หนัก 120-130 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C027
ดอกพวงมาลัยไล่ระดับ น้ำหนัก สร้อยคอ 119 กรัม ข้อมือ 48 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C028
ทั้งชุด คอ,ข้อมือ และแหวน น้ำหนัก สร้อยคอ 45-50 กรัม, แหวน 14-17 กรัม, ข้อมือ 45-50 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C029
สร้อยคอลายดอกพิกุล ห้อยจี้ดอกพิกุล งานแห่งความละเอียดและประณีต น้ำหนัก 60-65 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C030
คอบิวเกลียว ลายดอกกลีบกระทงและกำไล หนัก 155, 76 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C038
สร้อยคอดอกไม้ห้อยพู่ยาว ลงยานำ้เงิน หนัก 85 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C039
งานชุดดอกไม้ น้ำหนัก สร้อย 92 กรัม,มือ 31 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C040
งานนกยูง หนัก 75 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C041
งานแผ่นดอกไม้ ฉลุลาย น้ำหนัก 92 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C042
สร้อยคอ นำ้หนัก 65 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C043
คอแผ่นลงยา น้ำหนัก 85 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C044
คอแผ่นดอกไม้ หนัก 73 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C045
คอแผ่น หนัก 58 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C046
ชุดคอปกเสื้อ น้ำหนัก 137.5 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 049
สร้อยคอแผ่นห้อยตุ้งติ้ง หนัก 85 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 050
โช๊คห้อยจี้ดอกไม้ หนัก 65 กรัม ข้อมือ 40 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 051
คอแผ่นลายมัดหมี่ลงยาห้อยตุ๊งติ้ง หนัก 128 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 052
สร้อยคอแผ่นห้อยดอกไม้ หนัก 125 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 053
โช๊คห้อยตุ๊งติ้งห้อยห่วงเงินลงยา หนัก 215 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 054
ชุดดอกไม้ ลงยาแดง สร้อยหนัก 80 กรัม ข้อมือ 35 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C 055
ชุดดอกไม้ ลงยาเขียว สร้อยหนัก 70 กรัม ข้อมือ 30 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C056
คอดอกไม้


งานชุดใหญ่
รหัส C057
สร้อยพิกุล


งานชุดใหญ่
รหัส C058
ชุดพิกุล


งานชุดใหญ่
รหัส C060


งานชุดใหญ่
รหัส C061
สร้อยโช๊ค


งานชุดใหญ่
รหัส C062
สร้อยหัวบัว


งานชุดใหญ่
รหัส C063
คอปกฉลุลาย


งานชุดใหญ่
รหัส C064
สร้อยดอกไม้


งานชุดใหญ่
รหัส C065
สร้อยห้อยหยดน้ำ


งานชุดใหญ่
รหัส C066
สร้อยยาว


งานชุดใหญ่
รหัส C067
สร้อยทับทรวง


งานชุดใหญ่
รหัส C068
สร้อยรูปหยดน้ำ


งานชุดใหญ่
รหัส C069
สร้อยคอ นกยุง&หัวรัดซิ่น


งานชุดใหญ่
รหัส C070
ชุดคอสายน้ำ


งานชุดใหญ่
รหัส C071
ชุดนกยุงสร้อยคอน้ำหนัก102.2กรัม กำไลข้อมือน้ำหนัก 37.5กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C072
ชุดดอกไม้ สร้อยคอน้ำหนัก 87.1กรัม. ข้อมือน้ำหนัก29.6กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C073
ชุดดอกกุหลาบสร้อยคอน้ำหนัก182.0 ข้อมือน้ำหนัก 53.0กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C074
ชุดดอกไม้ สร้อยคอน้ำหนัก 84.6กรัม กำไลข้อมือน้ำหนัก37.6กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C075
ชุดดอกไม้ลงยา สร้อยคอน้ำหนัก84.6กรัม ข้อมือน้ำหนัก 32.5กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C076
ชุดดอกไม้ลงยา สร้อยคอน้ำหนัก 100.5กรัม ข้อมือน้ำหนัก36.7กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C077
ชุดคอนักรบ สร้อยคอน้ำหนัก 131.6กรัม กำไลข้อมือน้ำหนัก38.2กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C078
ชุดดวงตา ฉลุลายลงยา สร้อยคอน้ำหนัก 79.4กรัม ข้อมือ37.1กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C079
ชุดดวงตาฉลุลาย สร้อยน้ำหนัก 78.1 กรัม ข้อมือน้ำหนัก 36.4 กรัม


งานชุดใหญ่
รหัส C080
ชุดสายน้ำ


งานชุดใหญ่
รหัส C081
ชุดดอกไม้ สร้อยคอดอกไม่ น้ำหนัก 195.5 กำไลเครือวัล ฉลุลาย น้ำหนัก 87.6


งานชุดใหญ่
รหัส C082
ชุดทับทิมกินบ่เซี่ยง


งานชุดใหญ่
รหัส C083
ชุดลูกสน


งานชุดใหญ่
รหัส C084
สร้อยชุดแผ่นเงิน


งานชุดใหญ่
รหัส C085
สร้อยคอแต่งพลอยทรงหยดน้ำ


งานชุดใหญ่
รหัส C086
ชุดคอสายน้ำเล็ก


งานชุดใหญ่
รหัส C087
สร้อยคอชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C088
ชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C089
ชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C090
ชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C091
ชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C092
ชุดพวงเงิน ชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C093
ชุดทับทิมกินบ่เซี่ยง พลอยหลากสี


งานชุดใหญ่
รหัส C094
ชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C095
ชุดงาช้างครอบเงินลงยา


งานชุดใหญ่
รหัส C096
ชุด"ชุดดอกรวงผึ้ง"


งานชุดใหญ่
รหัส C097
ชุดคอสายน้ำ


งานชุดใหญ่
รหัส C098
ชุดพิกุล


งานชุดใหญ่
รหัส C099
ชุดพวงมาลัย


งานชุดใหญ่
รหัส C100
ชุดคอแผ่น


งานชุดใหญ่
รหัส C101
ชุดจับขอบพลอย


งานชุดใหญ่
รหัส C102
งานชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C103
งานชุดระคำช่วง


งานชุดใหญ่
รหัส C104
งานชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C105
งานชุดใหญ่


งานชุดใหญ่
รหัส C106
ชุดก้นหอย


งานชุดใหญ่
รหัส C107
ชุดพวงเงิน


งานชุดใหญ่
รหัส C108
ชุดประคำ