จำหน่ายเครื่องเงิน เครืองประดับเงิน ทำจากเงิน
  99.99 %  ด้วยฝีมือของช่างทองสุโขทัย
  รับสั่งทำงานเงินประเภทต่างๆ

            สนใจสินค้า - ติืดต่อสอบถาม

              โทรศัพท์ 08 -1427 - 6646 

 


เครื่องเงินสุโขทัย
งานถักทอเงินโบราณเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนประณีตและงดงามอันเป็นเครื่องบ่งบอกความ
เป็นศิลปะอัยวิจิตรงดงามของงานหัตถกรรมมาแต่ครั้งโบราณที่ผ่านมานานนับ ๗๐๐ ปี ที่ผู้คน
ในยุคศรีสัชนาลัยในอดีตได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรไว้ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และผลงาน
สร้างสรรค์ของบรรพชนของชาวศรีสัชนาลัยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านาน...