วิธีการลงยาและวิธีทำความสะอาดเครื่องเงิน

1.เตรียมสีลงยา

2.ลงยาชิ้นงาน

3.ลงยาเสร็จ

4.นำไปเป่าไฟให้สีลงยาติดชิ้นงาน

5.นำไปต้มทำความสะอาดด้วย ซันไลต์หรือสารส้ม เพื่อความขาวของชิ้นงาน

6.นำไปขัดและล้างชิ้นงานให้เงา

7.นำไปเป่าให้แห้ง

8.จะได้ชิ้นงานพร้อมขาย