จอย- รินลณี

ร้านไหมเงิน ได้รับเกีรติจากคุณ  จอย- รินลณี  ดารานางแบบ  มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้กับร้านไหมเงิน