ที่มาเครื่องเงินสุโขทัย

     เครื่องเงินสุโขทัย เริ่มจากการทำทองคำและพัฒนามาทำเงินหลังจากราคาทองคำสูง ลวดลายเครื่องประดับได้เริ่มกำเนิดเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สมัยพ่อขุนรามคำแหง ประมาณ 700 ปีที่ผ่านมา เมื่อยุคที่รุ่งเรืองช่างฝีมือได้รับอิทธิพลจากคนจีนที่ทำเครื่องสังคโลก และประยุกต์ลวดลายมาใช้ทำเครื่องประดับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน
     จากประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือ คือลายกำแพงวัดนางพญา ที่อุทยานศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นลวดลายที่ใช้ในการทำลวดลายเครื่องประดับในปัจจุบัน