วิธีทำเครื่องเงินสุโขทัย

ขั้นตอนการทำเครื่องประดับเงิน

1. ลวดลายวันนางพญาภูมิปัญญาบรรพบุรุษสร้างสรรค์เอาไว้

2. เม็ดเงินบริสุทธิ์100%

3. นำเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอม 

4.นำเม็ดเงินที่หลอมเทลงราง

5.จะได้แท่งเงิน

6-7.นำแท่งมารีดและดึงเพื่อขึ้นรูปตามต้องการ เช่น เส้นเงิน,กำไล

(เราจะทำสร้อยเงิน)

8. เข้าเครื่องดึงได้เส้นเงินมาแล้ว

9. เอาเส้นเงินมวนกับแกน

10.ตัดลวมเพื่อเตียมร้อยสร้อย

11.ร้อยสร้อยลายเกลียวเชือก

12.ประกอบเป็นชิ้นงาน ต้มล้างขัดให้สะอาด

13.ได้ชิ้นงานพร้อมขาย